Visit the new FARNET 2014-2020 website

Pescadoartesanal.com

Pescado artesanal on veebiplatvorm ja kommunikatsioonikampaania rannalähedaselt püütud mereandide tarbimise suurendamiseks. Veebiplatvorm koondab nelja oksjoni tooteid, muutes kohalikud mereannid ostjatele rohkem kättesaadavaks.

See CLLD näide on ka saadaval:

Ria de Pontevedra FLAG-i piirkond on koduks neljale kala- ja mereandide oksjonile, kus turustatakse valdavalt rannalähedaselt püütud mereande. Vaatamata iga oksjoni spetsialiseeritusele on konkurents suuremate Vigo kalaoksjonite poolt raevukas ja nendel väiksematel oksjonitel on raskusi klientide leidmisega. Müügimahud vähenevad, ohustades lõppkokkuvõttes nende turgude elujõulisust ja tuues kaasa madalamad hinnad.

Projekti eesmärk oli suurendada kohalike mereandide pakkumise atraktiivsust ja ühendada erinevad väärtusahela lülid (kalurid, oksjonid, kalakaupmehed, turustajad, restoranid ja tarbijad).

Projekti peamine tegevus oli arendada välja veebipõhine müügiplatvorm (pescadoartesanal.com), mis ühendaks virtuaalselt oksjonite pakkumised ja pakuks seeläbi võimalikele klientidele laiemat tootevalikut. Platvorm teatab kalaostjatele ainulaadse infopunkti vahendusel kohe, mis nendel neljal oksjonil müüki on tulemas.

Platvormi lõi Cofradia'de (gildide) heaks FLAG, kuid selle igapäevane toimimine on nüüd nende ühenduste koolitatud liikmete käes. Kalurid saadavad info oma igapäevaste püügimahtude kohta mobiili kaudu platvormile, mis seejärel teavitab reaalajas nii oksjonisaali kui ka ostjaid.  Ostjad saavad teha veebitellimusi, mida vastav oksjonisaal töötleb (tegelikult on otsemüük kohaliku seadusega keelatud, nõudes kogu Hispaania kalalaevade püütud kala müümist läbi oksjonite). Tarbijad saavad teha tellimusi ka platvormi kaudu, mida seejärel töötlevad registreeritud ostjad.

Samal ajal loodud ühine kaubamärk Pescado Artesanal tagas ühtsuse kohalike mereandide pakkumiste edastamisel. Platvormilt kala ostvatel kalakaupmeestel ja restoranidel soovitatakse kaubamärki kasutada oma kohaliku toormeallika reklaamimisel. Samuti viidi läbi teisi reklaamtegevusi, sh teavituskampaania, mille sihtrühmaks olid kohalikud koolid ja tarbijad, kuid ka kokandusklassid õpilastele ja mereandide klientidele. Platvorm annab ühtlasi teavet kohaliku laevastiku ja tootmismeetodite kohta ning viiteid mereteemalisele rahvuspargile ja kohtadele, kust kohalikku kala osta.

  • Tulemused
    kaks oksjonisaali neljast teatasid oma keskmiste iga-aastaste hindade tõusust alates projekti algusest (Bueu oksjon lausa üle 50%), samas kui teise kahe oksjoni puhul on hinnad stabiliseerunud. Veebipõhine müügiplatvorm on leidnud uusi ostjaid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mis võib kaasa tuua uue turustusskeemi Pescado Artesanali toodete jaoks.
    Platvormi kaudu tehtud müükide arv jääb tagasihoidlikuks, kuid infoallikana kasutab seda umbes 50 kalakaupmeest. Platvormi külastuste arv iga kahe nädalaga on ligi 500 ja sotsiaalmeedias on sellel üle 1000 jälgija.
    Projekt lõi uusi sidemeid kogu mereandide ketis (kalakaupmehed, kalurid, restoranid ...) ja õpetas kalureid kasutama uusi platvormi jaoks vajalikke tehnoloogiaid. Kaubamärki kasutab 10 restorani ja 20 kalakaupmeest.
  • Ülekantavus: projekti erinevaid aspekte (müügi- ja reklaamiplatvorm ja kampaania) saab kasutada iga territoorium, kes soovib parandada oma mereandide pakkumise nähtavust ning seeläbi suurendada käivet ja tarbimist. See projekt on eriti asjakohane nendele piirkondadele, kus mereandide pakkumine on killustatud ja üle territooriumi laiali.
  • Õppetunnid: edutegurite hulgas oli integreeritud platvormi väljaarendamine, mis on kohandatud vastavalt territooriumi eripärale ja selle tootmissektorile. IT-alane koolitus ja mobiiltehnoloogiate kasutamine olid põhilisteks platvormi isevastutuse võtmise soodustajateks kohalike tootjate poolt, kes said seejärel kasutada ja hallata seda oma mobiiltelefonides.

  • Panus kogukonna juhitud kohaliku arengu eesmärgi täitmisseväärtuse lisamine kalurite tarneahelasse
         

               Veebipõhise müügiplatvormi logo

  Kampaania platvormi käivitamise reklaamimiseks

Projekti kogumaksumus ja EL-i panus

Projekti kogumaksumus: €67 719.51
Projekti rahastati FLAG-i jooksvate kuludega

- Euroopa Kalandusfondi (EKF) panus: €50 789.63

- Muu avaliku sektori panus: €16 929.88


Projekti andmed

Projekti ametlik nimetus liikmesriigi keeles: Pescadoartesanal.com
Projekti ametlik nimetus tõlgituna inglise keelde: Pescadoartesanal.com

Rakendamise kestus: Juuli 2013 detsember 2015

Juhtumiuuringu kuupäev: November 2016

Toetuse saaja
FLAG Ría de Pontevedra
President: José Antonio Gómez Castro; FLAG-i juht: Laura Nieto Zas
gacpontevedra (at) gmail.com
+32 886 21 30 15
Website: pescadoartesanal.com   Facebook: Pescado Artesanal
Website: gacpontevedra.org   Facebook: GAC Ría de Pontevedra

FLAG-i teabeleht


Võtmesõnad: müügiplatvorm, reklaam, kohalik kala, rannaäärne kalapüük, kohalikule püügile lisaväärtuse andmine