Visit the new FARNET 2014-2020 website

Pescadoartesanal.com

„Pescado artesanal“ представлява онлайн платформа и комуникационна кампания, чиято цел е да увеличава консумацията на риба и морски дарове, уловени от рибари занаятчии. Обединявайки продуктите на четири борси, платформата прави местните морски храни по-достъпни за купувачите.

Можете да намерите този пример за CLLD също и на:

В района на местна инициативна рибарска група (FLAG) „Риа де Понтеведра“ има четири борси за риба и морски дарове, които предлагат предимно улов от непромишлен риболов. Въпреки че всяка от тези малки борси е специализирана, за тях е трудно да устоят на жестоката конкуренция с по-голямата борса на пристанище Виго и да привличат клиенти. Намаляващите продажби заплашват жизнеспособността на тези пазари и водят до по-ниски цени на продукцията.

Проектът имаше за цел да увеличи привлекателността на предлаганите местни морски храни и да свърже различните части от веригата за създаване на стойност (рибари, борси, продавачи на риба, дистрибутори, ресторанти и консуматори).

Ключова дейност на проекта беше разработването на платформа за онлайн продажби (pescadoartesanal.com), която виртуално обединява продуктите, предлагани от борсите, и така осигурява по-голям избор на потенциалните клиенти. Посредством специален информационен център платформата незабавно уведомява купувачите какви продукти ще се продават на четирите борси.

Платформата е изградена от FLAG от името на Cofradias, но понастоящем обучени членове на тези сдружения я поддържат ежедневно. По мобилните си телефони рибарите изпращат информация за дневния си улов до платформата, която я подава към борсата и купувачите в реално време. Купувачите могат да правят поръчки по интернет, които се обработват от съответната борса: Испанското законодателство не допуска директна продажба, а изисква целия улов на испански плавателни съдове да бъде разпродаван на търг. Чрез платформата консуматорите могат да пускат също и поръчки, които ще бъдат изпълнени от регистрирани купувачи.

Същевременно създаването на колективна марка „Pescado Artesanal“ осигурява съгласуваност при размяна на информация във връзка с предлаганите местни риби и морски дарове. Продавачите и ресторантите, купуващи от платформата, биват насърчавани да използват тази марка, за да наблегнат, че се снабдяват с местна продукция. Проведени са и други дейности по популяризиране, включително рекламна кампания, насочена към местните училища и консуматори, както и готварски курсове за учащи и купувачи на морска храна. Освен това платформата предлага информация за местния флот, методи на производство, линкове към националния морски парк, а също и информация къде може да бъде закупена местна риба.

  • Резултати

    От началото на проекта насам две от четирите борси отбелязаха повишение на техните средни годишни цени (за борса Bueu конкретно увеличението надхвърли 50 %). На другите две борси цените се стабилизираха. Платформата за продажби онлайн привлече нови купувачи не само от страната, но и от чужбина. Това би могло да доведе до нова схема за дистрибуция на продуктите на „Pescado Artesanal“.

    Броят на продажбите, осъществени през платформата, остава скромен. Тя обаче се използва като източник на информация от около 50 продавачи на риба, привлича около 500 посещения на всеки две седмици и има над 1000 последователи в социалните мрежи.

    Проектът създаде нови връзки сред звената от веригата за морски храни (продавачи, рибари, ресторанти…) и обучи рибари как да използват новите технологии, необходими за платформата. Името на марката се използва от 10 ресторанта и 20 купувачи на риба.
  • Приложимост на друго място: Различни аспекти от проекта (платформа за продажби и популяризиране, рекламна кампания) могат да бъдат използвани от всеки един район, който цели увеличаване на продажбите и консумацията чрез популяризиране на своите морски храни. Проектът може да представлява особено добър пример за области, в които снабдяването на морски храни е непълно и разпокъсано.

  • Поуки: Разработването на интегрирана платформа, съобразена със спецификите на района и местните производители, допринесе за успеха на проекта. Използването на мобилни технологии и проведеното обучение по ИТ бяха от ключово значение за насърчаване на местните производители да усвоят работата с платформата: те се научиха как да я използват и управляват посредством смартфоните си.

  • Принос към целта на ВОМР (CLLD): Добавяне на стойност по веригата на доставки на рибни продукти
                   

Логото на платформата за онлайн продажби

  Кампания за популяризиране на стартирането на платформата

Общ размер на разходите по проекта и финансиране от ЕС

Общ размер на разходите по проекта: €67 719.51
Проектът бе финансиран от текущите разходи на рибарската група FLAG

- Финансиране от ЕФР: €50 789.63

- Други публични източници: €16 929.88


Информация за проекта

Официално наименование на проекта на езика на държавата членка: Pescadoartesanal.com
Официално наименование на проекта в превод на английски: Pescadoartesanal.com

Срок на изпълнение: юли 2013 г. — декември 2015 г.

Дата на конкретния пример: ноември 2016 г.

Бенефициер
FLAG Ría de Pontevedra
Председател: Хосе Антонио Гомес Кастро; Мениджър FLAG: Лаура Нието Зас
gacpontevedra (at) gmail.com
+32 886 21 30 15
Website: pescadoartesanal.com   Facebook: Pescado Artesanal
Website: gacpontevedra.org   Facebook: GAC Ría de Pontevedra

Справочна информация за рибарскaта група FLAG


Ключови думи: платформа за продажби, насърчаване, местна риба, непромишлен риболов, добавяне на стойност към местния улов