Visit the new FARNET 2014-2020 website

Mikrokredit za male ribare

Godinama su lokalni ribari trpjeli posljedice financijske krize. Bankarski sustav regije ograničen je na nekoliko operatera sa strogim uvjetima za dodjeljivanje kredita. Ribari ne mogu uvijek pružiti uobičajeno jamstvo, što im otežava dobivanje kredita. Zbog toga što se ne uklapaju uvijek u standardni profil dužnika, ribare se može svrstati u kategoriju „neprofitabilnih”. Nedavne rasprave s tim lokalnim ribarima pokazale su potrebu da im se osigura pristupačniji sustav kreditiranja koji bi im pomogao u financiranju njihovih inicijativa.

Primjer CLLD-a dostupan je i na:

Zbog tog je razloga osnovan mikrokreditni fond, koji će odgovoriti na financijske potrebe ribara te pružiti potporu inicijativama koje se odnose na sektor ribarstva. Takva je mala ulaganja jednostavno nadzirati zahvaljujući „blizini” primatelja i upravnoj instituciji fonda. Zahvaljujući tom sustavu moguće je provesti lokalnu strategiju FLAG-a, čime dolazi do stvaranja novih poslovanja te poboljšanja učinkovitosti i proizvodnje postojećih.

Privatno kreditno poduzeće član je FLAG-a Istočna Sardinija, kojim je omogućena uspostava fonda. To je poduzeće registrirano kao pružatelj mikrokredita kako bi moglo dodjeljivati mikrokredite u skladu s nacionalnim propisima.

Prvi korak bit će provedba malog pilot-projekta u obalnom području istočne Sardinije. Rezultati pilot-projekta zatim će se ocijeniti kako bi se mogli ponoviti na većoj regionalnoj razini uz aktivniji angažman trećih strana i partnerstva FLAG-a. Lokalna uprava FLAG-a projektu će dati dodanu vrijednost pružanjem izravne potpore između kreditnog poduzeća i ribara.

Nakon izrade nacrta propisa fonda i potpisivanja ugovora o suradnji između mikrokreditnog poduzeća i FLAG-a, kandidati će se moći prijaviti za financiranje. Projektom će se nuditi financiranje za inicijative (uključujući mentorstvo) te će se one promicati. Provodit će se nadziranje i ocjenjivanje aktivnosti radi procjene uspjeha mikrokreditnog fonda.

  • Očekivani rezultati: Očekivani su rezultati imati u 2017. između pet i osam zadruga koje se prijavljuju za mikrokredit od prosječno 10 000 EUR. Projekt je trenutačno ograničen na zadruge, start-upove te poduzeća s najviše pet godina iskustva.

  • Prenosivost: Projekt je zanimljiv za ostale ribare i obalna područja jer bi se prilagodbom na lokalnu situaciju mogao ponoviti na područjima na kojima postoje problemi s pristupom kreditu. Ključno je pronaći financijskog posrednika koji je voljan raditi s minimalnim jamstvima (dobivenima od treće osobe) i koji ima dostupna financijska sredstva. Veća je vjerojatnost da će to biti javno tijelo ili institucija s misijom podupiranja malih poduzeća.

  • Lekcije: Za Italiju takva se mikrokreditna sredstva ne mogu financirati na temelju EFPR-a, stoga je bilo potrebno pronaći alternativno rješenje. Preporučljivo je prvo shvatiti je li to isto slučaj i u ostalim zemljama. Glavni uvjet za uspjeh takvog projekta jest identificiranje financijskog posrednika koji ima mogućnost i volju dodijeliti pristupne mikrokredite.

  • Doprinos cilju CLLD-a:
    - dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture;
    - jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju lokalnim ribarstvenim resursima te pomorskim aktivnostima.


Ukupni troškovi projekta i financiranje

  • 3000 EUR (procjena troškova savjetnika za izradu takvog projektnog prijedloga, sad se nalazi u sklopu tekućih troškova FLAG-a jer ga je FLAG izradio)
  • Ostali doprinosi: 100 000 EUR (100 % ukupnih troškova projekta dolazi od privatnog kreditnog poduzeća)


Informacije o projektu

Službeni naziv projekta na jeziku države članice: Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"
Službeni naziv projekta preveden na engleski jezik: Microcredit - "Credit to Small Fishes"
            
Trajanje provedbe: Od siječnja 2017. do prosinca 2019
        
Datum analize slučaja: studeni 2016

Sažetak i podaci za kontakt:      
Eastern Sardinian FLAG
direttore (at) flagsardegnaorientale.it
 

FLAG factsheet (2007-2013)


Ključne riječi: Ribarstvo, mikrokredit, pristup kreditu, financiranje inicijativa, mala ulaganja, nova poslovanja, start-up