Visit the new FARNET 2014-2020 website

Microcredit pentru pescarii artizanali

Ani la rând, pescarii locali au suferit în urma efectelor crizei financiare. Sistemul bancar al regiunii se limitează la câțiva operatori cu constrângeri stricte la acordarea de împrumuturi. Pescarii nu pot furniza neapărat o garanție tipică, ceea ce le îngreunează obținerea de împrumuturi. Deoarece pescarii nu se încadrează întotdeauna în profilul unui împrumutător, aceștia pot fi considerați „nebancabili“. În urma unor discuții recente cu acești pescari locali, a reieșit cu claritate nevoia de a le pune la dispoziție un sistem de creditare mai accesibil pentru a le susține inițiativele.

Acest exemplu DLRC este de asemenea disponibil în:

Din acest motiv, FLAG-ul cu unul dintre parteneri au decis sa creeze un sistem de microcredite care va răspunde nevoilor financiare ale pescarilor și va susține inițiative legate de sectorul pescăresc. Astfel de investiții mici sunt ușor de monitorizat grație „proximității“ debitorilor și a instituției care gestionează fondul. În cadrul acestui sistem, poate fi implementată strategia locală a FLAG-ului, care conduce la crearea de afaceri noi și la îmbunătățirea eficienței și a productivității celor existente.

O companie privată de creditare este membră a FLAG-ului Sardinia de Est, ceea ce a facilitat înființarea fondului. Această companie este înregistrată ca furnizor de microcredite pentru a putea acorda microcredite în conformitate cu normele naționale.

Primul pas va fi realizarea unui mic proiect pilot în regiunea costieră a Sardiniei de Est. Rezultatele proiectului pilot vor fi apoi evaluate pentru a putea, eventual, fi replicate la o scară regională mai largă, cu o implicare mai activă a unor terți și a parteneriatului FLAG-ului.  Adevarata contribuitie a FLAG-ului este furnizarea de sprijin direct debitorilor și facilitarea contactului între societatea de credit și pescari.

Odată ce regulamentele fondului sunt redactate, iar acordul de cooperare este semnat între compania de microcreditare și FLAG, candidații vor putea să trimită solicitări de finanțare. Proiectul va oferi finanțare inițiativelor (inclusiv mentorat) și le va promova. Se va realiza o monitorizare și o evaluare a activităților pentru a analiza succesul fondului de microcreditare.

  • Rezultate așteptate: FLAG-ul se asteapta sa sprijine între 5 și 8 cooperative care solicită microcredite cu o valoare medie de  10.000 € în 2017. În prezent, proiectul se limitează la cooperative, întreprinderi nou înființate și companii cu cel mult 5 ani de experiență.

  • Transferabilitate: Proiectul este interesant pentru alte zone pescărești și costiere deoarece poate fi replicat în zone în care există probleme de acces la creditare, adaptat la situația locală. Este crucial să se identifice un intermediar financiar dispus să lucreze cu garanții minime oferite de un terț și care are mijloacele financiare disponibile. În cele mai multe cazuri, poate fi vorba de o autoritate publică sau de o instituție cu misiunea de a susține întreprinderile mici.

  • Lecții: În cazul Italiei, FEPAM nu poate finanța astfel de microcredite deoarece instrumentele financiare prevazute in PO nu au fost aprobate inca acesta fiind motivul pentru care a fost nevoie de o soluție alternativă. Se recomandă să se analizeze mai întâi dacă situația este aceeași în alte țări. O condiție majoră pentru succesul unui astfel de proiect este identificarea intermediarului financiar capabil și dispus să acorde microcredite accesibile.
  • Contribuția la obiectivul DLRC:
    - adăugarea de valoare, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor și promovarea inovării în toate segmentele lanțului de aprovizionare cu produse pescărești și de acvacultură
    - consolidarea rolului comunităților pescărești la dezvoltarea locală și gestionarea resurselor pescărești și a activităților maritime locale


Costul total al proiectului și finanțarea

  • Costul FLAG-ului 3000 € (costul estimat pentru elaborarea unei astfel de propuneri de proiect de către un consultant, acum intră în costurile de funcționare ale FLAG-ului, deoarece este elaborată de FLAG)

  • Alte contribuții: 100.000 € (suma disponibilă pentru microcredite în următorii 3 ani 100% din costurile totale ale proiectului provin de la compania privată de credit)


Informaţii privind proiectul

Titlul oficial al proiectului în limba statului membru: Microcredito "Credito a Piccoli Pesci"

Official project title in translated into EN: Microcredit - "Credit to Small Fishes"
            
Durata implementării: ianuarie 2017 - decembrie 2019
        
Data studiului de caz: noiembrie 2016

FLAG
Eastern Sardinian FLAG
direttore (at) flagsardegnaorientale.it

Discuții şi cooperare: www.facebook.com/gacsardegnaorientale

FLAG factsheet (2007-2013)


Cuvinte-cheieZone pescărești, microcredit, acces la creditare, inițiative de finanțare, investiții mici, afaceri noi, întreprinderi nou înființate