Visit the new FARNET 2014-2020 website

Effektiv kommunikation med lokalsamfundet

GAC Adriatico Salentino

Kommunikationsaktiviteterne i en FLAG kan være en vigtig katalysator for innovation og forandring og er et tværgående element i den lokale udviklingsstrategi. Gennem effektiv kommunikation har den lokale fiskeriaktionsgruppe Adriatico Salentino i Puglia, Italien, klædt de lokale fiskere på til at blive forandringsagenter i deres lokalsamfund.

Dette eksempel på CLLD findes også på: 

hr 

 

Adriatico Salentino har følgende mål med sin kommunikationsstrategi: 

 • profilere fiskeriaktiviteterne i FLAG'ens område bedre og opmuntre fiskerne til at blive mere aktive i hele værdikæden

 • øge bevidstheden hos lokalbefolkningen om bæredygtigt forbrug af fisk og skaldyr og vejen til markedsføring af "friske, gode og lokale" fiskerivarer

 • søge kontakt med alle aktører i området og skabe en informationsstrøm sammen med en bred vifte af interessenter inden for produktions- og distributionskæden.

Vigtige aktiviteter: 

 • Kollektiv udvikling af et logo for FLAG'en gennem en skolekonkurrence – for at fremme bevidstheden hos skolebørn i alle aldre om fiskersamfundet.

 • Besøg af Maskotten "Paul Po" i klasseværelserne – for at undervise eleverne i bæredygtigt forbrug og lokale fiskearter. Dette initiativ var rettet mod mindre børn (f.eks. 1500 børn fra alle grundskoler i området), men tog også sigte på at højne bevidstheden hos børnenes familie om forbrug af lokale varer.

 • Samarbejde mellem fiskere og skoler om at opføre teaterstykker om fiskeri.

 • Formidling af fiskernes viden om traditionelle opskrifter og fangstmetoder – f.eks. "èrgate" (en metode, hvormed man kan fange en lille pelagisk fisk fra kysten uden at bruge en båd) – et centralt aspekt af den lokale kulturarv.

 • Aktiv formidling af information gennem sociale medier om de muligheder og resultater, som CLLD repræsenterer.

 • Udvikling af app'en Fishdirect, som henvender sig til både fiskere og forbrugere med information om, hvor der foregår direkte salg af lokal fisk.

 • En ny online-radiostation, hvor FLAG'erne i Apulien kan promovere deres aktiviteter og program.

Vigtigste resultater: God kommunikation fra FLAG'ens side har hjulpet fiskerne i området med at igangsætte nye aktiviteter ud over deres traditionelle fag og indpasse brugen af nye teknologier i deres daglige arbejde (40-50 % af områdets fiskere er aktive på de sociale medier og følger FLAG'en på Facebook og Twitter).

Kan idéen kopieres? Kommunikation er en vigtig aktivitet for en FLAG. Selv om kommunikationsredskaber og budskaber skal tilpasses de lokale forhold, kan FLAG'erne trække på de idéer, der præsenteres her, for at udvikle deres egne kommunikationsaktiviteter. Mere specifikt kan FLAG'en gå i spidsen for digital inklusion i fiskersamfundene ved at støtte fiskernes brug af sociale medier og nye kommunikationsteknologier.

Erfaringer: FLAG'erne har de bedste forudsætninger for at hjælpe fiskerne med at fortælle om deres arbejde, formidle deres viden og højne bevidstheden om lokale fiskeriprodukter. Kommunikation er et vitalt element i FLAG'ernes aktiveringsopgave, men det kræver et tilstrækkeligt budget og relevant ekspertise. FLAG'erne bør overveje krav til nye færdigheder inden for f.eks. webstyring og aktivering af sociale medier og blogge.


Ressourcer

 • Færdigheder: Stærke samarbejdsevner, evne til at nå ud til forskellige målgrupper (fra direkte kontakt til sociale medier), stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsfærdigheder (udkast til artikler til sociale medier, webstyring og blogaktivering).

 • Personaleressourcer:Kommunikationsaktiviteterne dækkes af FLAG'ernes aktivitets- og driftsbudget. De afhænger også i vidt omfang af FLAG-personalets personlige engagement og kommunikationsfærdigheder.

 • Finansielle ressourcer:Ca. 40 000 EUR om året til kommunikationsaktiviteter (2015).                   


Information og kontaktoplysninger

Tidsramme: April 2014 – december 2015.

Dato for casestudie: November 2015.

Organisationen, der fremmer metoden: FLAG

Giuseppe Scordella
info (at) gacadriaticosalentino.it
Tlf. +39.0836 948457
Mobil +39.320.7673766
http://gacadriaticosalentino.it/

FLAG factsheet


Nøgleord: Effektiv kommunikation, sociale medier i fiskersamfund, aktivering af lokalområdet.