Visit the new FARNET 2014-2020 website

Efektyvus bendravimas su vietos bendruomene

GAC Adriatico Salentino

FLAG grupių komunikacinė veikla yra reikšmingas vietos plėtros strategijos elementas, galintis atlikti naujovių ir pokyčių katalizatoriaus vaidmenį. Apulijoje (Italija) veikianti „Adriatico Salentino“ FLAG, vykdydama efektyvią komunikaciją, padėjo vietos žvejams paskatinti pokyčius savo bendruomenėse.

Šis BIVP pavyzdys taip pat pateikiamas tokiomis kalbomis:

dahr 

 

„Adriatico Salentino“ komunikacijos strategijos tikslai:

 • Pritraukti daugiau dėmesio žvejybos veiklai FLAG regione ir paskatinti žvejus tapti aktyvesnius visoje vertės grandinėje.

 • Didinti vietinių gyventojų informuotumą apie tvarų jūros gėrybių vartojimą ir galimybę įsigyti „šviežių, gerų ir vietinių“ žuvininkystės produktų. 

 • Pasiekti visus susijusius teritorijos veikėjus ir suformuoti informacijos srautą, apimantį įvairias suinteresuotąsias šalis iš gamybos ir platinimo grandinių.

Pagrindinė veikla:

 • Kolektyvinis FLAG logotipo kūrimas surengus konkursą mokyklose: žvejybos bendruomenės žinomumo didinimas informuojant mokyklas ir įvairaus amžiaus vaikus.

 • Talismano – „Paulo Po“ – naudojimas klasėse šviečiant mokinius apie tvarų vartojimą ir vietines žuvų rūšis. Ši iniciatyva buvo orientuota į jaunesnius vaikus (t. y. 1 500 vaikų iš visų regiono pradinių mokyklų), tačiau taip pat turėjo tikslą padėti išsiaiškinti vietinius vartojimo įpročius jų šeimose. 

 • Žvejų ir mokyklų įtraukimas į teatro vaidinimą apie žvejybą paskiriant spektaklio vaidmenis.

 • Žvejų patirties ir žinių skleidimas atskleidžiant tradicinius receptus ir tradicinius žvejybos būdus, pavyzdžiui, „érgate“ (žvejybos būdas, kai smulkios pelaginės žuvelės gaudomos nuo kranto, nenaudojant valties), taip supažindinant su vietiniu kultūros paveldu.

 • Aktyvus informacijos apie BIVP galimybes ir pasiekimus skleidimas socialinėje žiniasklaidoje.

 • Programėlės Fishdirect App sukūrimas – joje pateikiama informacija apie vietas, kur tiesiogiai parduodamos vietinės žuvys, taip suartinant žvejus ir vartotojus.

 • Nauja internetinė radijo stotis, skleidžianti žinias apie Apulijos FLAG grupių veiklą ir programą

 

Pagrindiniai pasiekimai. Gera FLAG komunikacija padėjo regiono žvejams tradicinį užsiėmimą papildyti nauja veikla ir kasdieniame darbe įdiegti naujas technologijas (apie 40–50 proc. regiono žvejų aktyviai dalyvauja socialinėje žiniasklaidoje ir seka FLAG naujienas „Facebook“ bei „Twitter“ svetainėse).

Perkeliamumas. Komunikacija yra svarbi FLAG veikla. Nors komunikacijos priemones ir pranešimus reikia pritaikyti pagal vietos aplinkybes, galvodamos apie savo komunikacijos veiklą FLAG grupės gali pasinaudoti čia pateiktomis idėjomis. Konkrečiau FLAG grupės gali vadovauti pritaikant skaitmenines technologijas žvejybos bendruomenėse, remdamos jų naudojimąsi socialine žiniasklaida ir naujomis komunikacijos technologijomis.

Pamokos. FLAG grupės užima unikalią poziciją padėdamos žvejams bendrauti tarpusavyje darbo klausimais, gilinti žinias, taip pat didinti vietinių žuvininkystės produktų žinomumą. Komunikacija yra gyvybiškai svarbus FLAG grupių veiklos aktyvaus pritaikymo elementas, tačiau tam reikia turėti pakankamai lėšų ir atitinkamos patirties. FLAG grupės turėtų atsižvelgti į reikalavimus išsiugdyti naujų įgūdžių tokiose srityse kaip saityno valdymas ir aktyvus socialinės žiniasklaidos bei tinklaraščių pritaikymas.


Ištekliai

 • Įgūdžiai. Geri visuomeniniai įgūdžiai, gebėjimas pasiekti įvairias tikslines auditorijas (nuo tiesioginio bendravimo iki socialinės žiniasklaidos), geri rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai (straipsnių rengimas socialinei žiniasklaidai, saitynui, tinklaraščiams).

 • Personalo ištekliai. Komunikacijos veikla vykdoma iš FLAG grupių lėšų, skirtų aktyviam pritaikymui ir einamosioms išlaidoms. Šiai veiklai daug įtakos turi personalo įsitraukimas ir FLAG darbuotojų bendravimo įgūdžiai.

 • Finansiniai ištekliai. Apie 40 000 EUR per metus komunikacijos veiklai (2015 m.).                                  


Informacijos santrauka ir kontaktiniai duomenys

Laikotarpis: 2014 m. balandis–2015 m. gruodis.

Problemos nagrinėjimo data: 2015 m. lapkritis.

Metodą taikančios organizacijos pavadinimas: FLAG

Giuseppe Scordella
info (at) gacadriaticosalentino.it
Tel. +39 0836 948457
Mob. tel. +39 320 7673766
http://gacadriaticosalentino.it/
FLAG faktų suvestinė


Raktiniai žodžiai: efektyvi komunikacija, socialinė žiniasklaida žvejybos bendruomenėse, aktyvus pritaikymas teritorijoje.