Visit the new FARNET 2014-2020 website

Създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството

Иновативни решения, които следва да бъдат разработени в рибарските райони

Една от четирите основни цели на Ос 4 е създаване на добавена стойност към рибните продукти и продуктите на аквакултурата (Член 43.2а). Всъщност, тежестта на рибарските организации в много рибарски групи означава, че мярката за създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството (Член 44.1г) е един от най-важните елементи на местните стратегии.

Повечето от проектите на местно равнище за създаване на добавена стойност към продуктите на рибарството се опитват да запълнят празнината между рибарството и потребителите и да подобрят вертикалните връзки между участниците на различни нива от веригата на доставките на рибни продукти. Но при планиране на тези дейности групите FLAGs трябва да си дадат сметка, че те не работят самостоятелно. По-конкретно, те трябва да увеличат максимално синергията с инвестициите в преработвателните и маркетинговите дейности, които се подкрепят по Ос 2 на ЕФР (Член 35), както и мерките за разработване на нови пазари и рекламни кампании, колективни и пилотни дейности по Ос 3 (Членове 37, 40 и 41).

Дейностите, подкрепени от самите групи FLAGs трябва като цяло да се фокусират върху иновационни решения, които имат за цел постигане на икономическа и екологична устойчивост на малките предприятия и рибарските райони, като тези решения могат да бъдат приложени по-широкомащабно, ако са успешни.   

Например, мерките, подкрепени от групите  FLAGs, може да включват:

  • Иновации в преработването. Нови качествени продукти. Подобрения на стари продукти
  • Иновации в маркетинга и разпространението. Колективен маркетинг и по-кратки канали. Етикети за произход и еко-етикети
  • Иновации в ИТ приложения. Интернет продажби. Проследяемост...

Съществува богата история от дейности от тази област извън Ос 4 на ЕФР. Част от този опит може да послужи за вдъхновение на групите FLAGs и ще бъде разгледан в тази част от уебсайта.

Поради важността на тази тема в рамките на FLAG стратегиите, тя ще бъде основна за транснационален семинар и техническо ръководство за 2010 г.

Arrainetik: cooperative processing plant - FLAG Côte Basque Sud Landes - FR

A French Axis 4 study led to a €700 000 investment to set up a cooperative processing plant near the fishing port of St Jean de Luz / Ciboure. The plant is now supplying school canteens and other contract caterers with previously underused local fish species.

Download suomi (fi) 
 

Currican: artisanal canning - FLAG Mariña Ortegal - ES

Three women from Spain set up their own company in Galicia helping to preserve the tradition, particular to the area, of canning local fish and seafood in glass jars and selling their products in specialised gourmet shops. 

Download suomi (fi) 
 

Going organic: a new image for carp - FLAG Oberlausitz - DE

By focusing on organic aquaculture and improving the image of carp, the German region of Upper Lusatia is changing consumption habits and improving awareness of carp products among younger generations.

 
Download  suomi (fi)
 

Extending shrimp life span - FLAG West Flanders - BE

Local shrimp from Belgium can be offered fresh for a longer period, and without using preservatives, through the use of a newly developed fresh value chain. By improving cooking and cooling procedures, Flemish fishermen have enhanced shelf life significantly, increasing the competitiveness of their small-scale coastal fisheries.

Download   suomi (fi) 

O melhor peixe do mundo - FLAG Além Tejo - PT

Through the development of an innovative short chain delivery system, Axis 4 has helped a Portuguese company to bridge the gap between customers and small-scale fishermen, whilst also encouraging sustainable fishing practices in the Sesimbra area.

Download suomi (fi) 
 

Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action

This brochure has been developed for the "Sailing towards 2020" event, it highlights facts, figures and success stories from the 2007/2013 Axis4 program of the European Fisheries Fund. Stakeholders (FLAGs, Managing Authorities, project promoters) may use it as a source of inspiration for future projects; but it will also interest wider audiences, such as researchers, NGOs and/or the media wanting to know more on local development of European fisheries areas.

 

Download this publication here        

 

Find out more with the 42 project posters showcased during the Sailing Towards 2020 conference.

FARNET Good practices 2007-2013: language compilations

 Download the compilation of FARNET good practices and publications in the following languages:

 

French
   
German
   
Italian
   
Spanish
   
Polish
   
Portuguese

Fish All Days: Home delivery from the fishing boat - FLAG Terre di Mare - IT

Fish All Days allows customers to buy fresh fish straight from the boat - or have it delivered directly to their doorstep. By combining more traditional educational and promotional campaigns with the use of new technology and social media, a trawler from Molfetta has developed a loyal network of customers. 

Download       

Stockholm fish market - local fishermen take the town - FLAG Stockholm - SE

In Stockholm, local fishermen have long been isolated, dependent on long chain marketing and lacking opportunities to sell their fish locally. With the support of the FLAG, fishermen developed the Stockholm fish market: regular urban events where local fishermen can sell fresh, local and traceable seafood directly to urban customers, leading to the development of a collective brand and a permanent fish market. 

Download