Visit the new FARNET 2014-2020 website

Ψαροταβέρνες – Αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και της εξυπηρέτησης στις τοπικές ψαροταβέρνες

Στόχος του έργου «Ψαροταβέρνες» είναι η βελτίωση των προτύπων ποιότητας των τοπικών ψαροταβερνών – των προϊόντων  και της εξυπηρετικότητάς τους – κυρίως μέσω της βελτίωσης της χρήσης των φρέσκων αλιευμάτων και της εφαρμογής ελκυστικών εργαλείων επικοινωνίας.

Αυτό το παράδειγμα ΤΑΠΤΟΚ είναι επίσης διαθέσιμο στο:

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε εν όψει της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης της FLAG της Λάρνακας και της Αμμοχώστου, οι τοπικοί επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι καταναλωτές εξέφρασαν την ανάγκη να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τοπικές ψαροταβέρνες προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών και, κατ’επέκταση, το εισόδημα της περιοχής. Προς τούτο, χρειάζονταν μια συλλογική προσπάθεια με σκοπό να υιοθετήσουν κοινά πρότυπα ποιότητας, να διασφαλίσουν μια συνεκτική επικοινωνία σχετικά με τη φρεσκάδα των προϊόντων και να βελτιώσουν το γενικό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Βάσει αυτού, η FLAG ανάπτυξε το έργο ‘Ψαροταβέρνες’. Αρχικά, εκπόνησε μια μελέτη αγοράς, το 2014, προκειμένου να προσδιορίσει ένα νέο πρότυπο ποιότητας για τις ψαροταβέρνες. Μέσω συνεντεύξεων με τους ιδιοκτήτες των ταβερνών και ενός ερωτηματολογίου που απευθύνονταν σε καταναλωτές, τοπικές αρχές, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αλιείς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, η μελέτη εντόπισε τις ειδικές προσδοκίες κάθε κατηγορίας κοινού. Οι περιοχές βελτίωσης περιελάμβαναν, για παράδειγμα, την ποικιλομορφία ή την ποιότητα των θαλασσινών που σερβίρονταν καθώς και τις βιτρίνες έκθεσης των θαλασσινών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και των γλωσσών που τις παρουσίαζαν.

Δευτερευόντως, η FLAG προκήρυξε πρόσκληση με σκοπό να λάβει προτάσεις για την «αναβάθμιση της ποιότητας» στις τοπικές ψαροταβέρνες βάσει των κοινών προτύπων και άλλων συστάσεων που προέκυψαν από τη μελέτη.

Η FLAG διοργάνωσε συναντήσεις και ενημερωτικές ημερίδες για να στηρίξει τους αιτούντες την πρόσκληση και, ως εκ τούτου 15 ψαροταβέρνες στην παραθαλάσσια περιοχή της Λάρνακας και της Αμμοχώστου υπέβαλαν αίτημα για να λάβουν υποστήριξη με σκοπό τη βελτίωση των ποιοτικών τους προτύπων. Βάσει της ποιότητας των προτάσεων αναβάθμισης που υπέβαλαν, η FLAG επέλεξε 12 εξ αυτών για να τους χορηγήσει υποστήριξη και να προβεί σε επενδύσεις.

 • Αποτελέσματα: 
  - Αριθ.νέων θέσεων εργασίας: 6
  - Αριθ. διατηρηθεισών θέσεων εργασίας: 36
  - Παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών για φρέσκα αλιευτικά προϊόντα
  - Επιπλέον εισόδημα: υπολογίζεται γύρω στο 10%

  Ως αποτέλεσμα αυτών των θετικών αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), η FLAG θα στηρίξει τη θέσπιση μιας «Συμφωνίας για την τοπική ποιότητα» για τις ψαροταβέρνες της περιοχής. Η Συμφωνία θα περιλαμβάνει βελτιωμένα πρότυπα ποιότητας, ειδικές προϋποθέσεις (που δίνουν έμφαση στην προέλευση των τοπικών αλιευτικών προϊόντων) και ένα σχέδιο εμπορίας (μάρκετινγκ).

 • Μεταβιβασιμότητα: Στις παραθαλάσσιες ζώνες της ΕΕ, οι ψαροταβέρνες αποτελούν βασική πηγή παραγωγής εισοδήματος για τις αλιευτικές κοινότητες. Οι ταβέρνες, ωστόσο, παλεύουν συχνά με τα πρότυπα ποιότητας, τις προσδοκίες των πελατών και ένα άκρως ανταγωνιστικό τοπικό περιβάλλον. Το έργο αυτό αναδεικνύει ένα επιτυχημένο παράδειγμα μιας συλλογικής καμπάνιας προώθησης και βελτίωσης της ποιότητας.

 • Διδάγματα: Καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας του εν λόγω έργου είναι μεταξύ άλλων το γεγονός ότι το έργο καταρτίστηκε βάσει σαφώς καθορισμένων αναγκών που προέκυψαν από δημόσια διαβούλευση (στην οποία εμπλέκεται ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων μεταξύ των οποίων και αλιείς).

 • Συνεισφορά στο στόχο της ΤΑΠΤΟΚ: (α) προστιθέμενη αξία, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, (β) στήριξη της διαφοροποίησης εντός και εκτός της εμπορικής αλιείας, δια βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε αλιευτικές περιοχές και περιοχές με ιχθυοκαλλιέργειες (γ) προώθηση κοινωνικής ευεξίας και πολιτιστικής κληρονομιάς σε αλιευτικές περιοχές και περιοχές με ιχθυοκαλλιέργειες, όπως η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες και η θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά.

 

Συνολικό κόστος έργου και χρηματοδότηση

Φάση 1 (Μελέτη αγοράς):

Συνολικό κόστος:€50 000 
Επιδότηση της FLAG:€50 000 
 - Συνεισφορά του ΕΤΘΑ (Axis 4): €25 000 
 - Άλλη δημόσια συνεισφορά:  €25 000  


Φάση 2 (Αναβάθμιση ταβερνών):

Συνολικό κόστος έργου:€719 346.54 
(a) Επιδότηση της FLAG:€259 691.89 (36% του συνολικού κόστους του έργου)
 
  - Συνεισφορά του ΕΤΘΑ:€129 845 
  - Άλλη δημόσια συνεισφορά:€129 845 
(b) Συνεισφορά δικαιούχου: €459 654.65 (64% του συνολικού κόστους του έργου)
 
- Κάθε ταβέρνα συνεισέφερε ένα ποσό ανάλογα με τις ανάγκες αναβάθμισης της ενώ η συνολική τους συνεισφορά ανήλθε στο ποσό των €459 654.65 

Δικαιούχος     Στοιχεία της FLAG   
12 ψαροταβέρνες σε πέντε περιοχές: Αναπτυξιακή εταιρεία ΕΠΕ Λάρνακας και Αμμοχώστου
(1) Στο Παραλίμνι: Καλαμιές, Καράς, Σπαρτιάτης E-mail: mpapamichael (at) anetel.com
(2) Στην Αγία Νάπα: Βάσος, Ισαάκ +357 24 815280
(3) Στο Λιοπέτρι: Ποταμός http://www.anetel.com/index.php?&lng=EN
(4) Στη Λάρνακα: Ψαρολίμανο, Ζέφυρος, Διόνυσος, Μόντε Κάρλο  
(5) Στο Ζύγι: Στο Τραπέζι του Καπετάνιου, Κουμπαρής,   
   
FLAG Factsheet  

Στοιχεία έργου

 • Επίσημος τίτλος έργου στη γλώσσα του κράτους μέλους: Σχέδιο Χορηγιών για Εκσυγχρονισμό των Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνες)
 • Επίσημος τίτλος έργου μεταφρασμένος στα αγγλικά: Scheme of Co-finance for Upgrading the Quality in Fish Restaurants
 • Διάρκεια υλοποίησης: 15/05/2014 - 31/03/2015
 • Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Ιούλιος 2016

Λέξεις κλειδιά: ψαροταβέρνα, ποιότητα θαλασσινών, φρέσκα αλιευτικά προϊόντα