Visit the new FARNET 2014-2020 website

Βόρεια αλιευτική διαδρομή

FLAG: ένα έργο συνεργασίας το οποίο εμπλέκει εννέα πολωνικές FLAG και εκτείνεται σε τρεις περιφέρειες στην βόρεια Πολωνία: Δυτική Πομερανία, Πομερανία και Βαρμία και Μαζουρία.

Αυτό το παράδειγμα ΤΑΠΤΟΚ είναι επίσης διαθέσιμο στο:

el

 

 

Εννέα πολωνικές FLAG συμμετείχαν σε αυτό το έργο συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία μιας τουριστικής διαδρομής – ένα τουριστικό και εκπαιδευτικό προϊόν που συνδέει και προωθεί πόλους έλξης της αλιευτικής κληρονομιάς τριών παράκτιων περιφερειών στην Πολωνία.

Το έργο ανταποκρίθηκε στην ανάγκη συμμετοχής των κατοίκων των συμμετεχουσών περιοχών στην προώθηση της αλιευτικής κληρονομιάς τους και την ενδυνάμωση της τοπικής τους ταυτότητας. Στόχος του ήταν επίσης να καταστήσει τις περιοχές των FLAG πιο ελκυστικές, ιδίως στο πλαίσιο του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τον πολιτιστικό τουρισμό.

Οι στόχοι του έργου ήταν οι ακόλουθοι:
- να αναπτύξει το τουριστικό δυναμικό των αλιευτικών περιοχών εστιάζοντας στην αλιευτική τους κληρονομιά,
- να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού,
- να καταστήσει ευχερέστερη την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών FLAG.

Σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή FLAG, το έργο στήριξε τη δημιουργία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης και Προώθησης, το οποίο περιελάμβανε συνήθως την κατασκευή ή ανακαίνιση ενός ειδικού κτηρίου. Τα κέντρα αυτά αποτελούν τις «άγκυρες» της διαδρομής, γύρω από τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν άλλες δραστηριότητες. Τα κέντρα στελεχώνονται από υπαλλήλους των FLAG και υλοποιούν ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως η προώθηση των αλιευτικών πόρων της περιοχής. Κάθε κέντρο έχει διαφορετικό θεματικό προφίλ, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. αλιευτική κληρονομιά και ιστορία, υδατοκαλλιέργεια, συνταγές με ψάρια, το θαλάσσιο περιβάλλον, κλπ.). Το έργο περιελάμβανε επίσης την ανάπτυξη μιας οπτικής ταυτότητας για τη διαδρομή, όπως έναν ιστότοπο, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με περιγραφή κάθε κέντρου και των πόλων έλξης του και άλλα προωθητικά υλικά. Οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιήθηκαν από κοινού από τις συμμετέχουσες FLAG, με μια εξ αυτών (Bytow) να αναλαμβάνει το ρόλο του υπεύθυνου και του εμψυχωτή της εταιρικής σχέσης.

 

Έκθεση των αλιευτικών παραδόσεων, FLAG Βόρειου Kaszuby (φωτογραφία: Anna Maraj)

 

Εγκαίνια διαδρομής στην FLAG της θάλασσας Μαζουρίας

  • Αποτελέσματα: Τα εννέα Κέντρα Εκπαίδευσης και Προώθησης συστάθηκαν και συνέχισαν να λειτουργούν μετά το πέρας της περιόδου χρηματοδότησης, υλοποιώντας ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. στο Kaszuby – προσφέροντας σχολές με περιβαλλοντική εκπαίδευση, παιχνίδια σχετικά με την αλιεία και εκμάθηση τοπικών χειροτεχνιών, στο Bytow– οργανώνοντας συνέδρια για το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία).Τα κέντρα χρησιμοποιούνται επίσης ως σημείο εκκίνησης και για άλλες δραστηριότητες των FLAG, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν άλλες πηγές χρηματοδότησης. Δεκάδες μικρές επιχειρήσεις συμμετείχαν σε κάθε περιοχή FLAG (για παράδειγμα, στην FLAG Slowinska 20 επιχειρήσεις από τον τομέα της αλιείας και 10 άλλοι φορείς συμμετείχαν στην προώθηση του έργου, μέσω εστιατορίων, ξενοδοχείων και ενημερωτικών τουριστικών περιπτέρων). Το αίσθημα ταυτότητας των κατοίκων και η προθυμία τους να συνεργαστούν ενισχύθηκε, ενώ νέοι εταίροι προσχωρούν ακόμα στη διαδρομή.
  • Μεταβιβασιμότητα: Το έργο καταδεικνύει ότι η διατοπική συνεργασία μεταξύ των FLAG είναι εφικτή και μπορεί να είναι επωφελής. Δείχνει επίσης ότι είναι δυνατός ο συνδυασμός κοινών και ατομικών δράσεων: η διαδρομή διαθέτει ενιαία σύλληψη και σήμα, πλην όμως οι δραστηριότητες καθεμιάς είναι προσαρμοσμένες στο μοναδικό χαρακτήρα κάθε περιοχής.
  • Διδάγματα: Κατέστη σαφές πόσο σημαντικό είναι να πραγματοποιηθεί μια καλή ανάλυση του πλαισίου και των θεμάτων προς επίλυση, και να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι συγκεκριμένες τοποθεσίες της περιοχής FLAG όπου η τουριστική ανάπτυξη είναι επιθυμητή. Η εμπλοκή της τοπικής κοινότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Οι προσδοκίες και οι ανάγκες όλων των εταίρων πρέπει να καταστούν ευθύς εξαρχής σαφείς και οι δραστηριότητες του έργου πρέπει να προσαρμοστούν στις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι όλοι οι διευθυντές των FLAG θα αφιερώσουν χρόνο για να συμφωνήσουν και να συντονίσουν τις δραστηριότητες μεταξύ των εταίρων του έργου.
  •  Συνεισφορά στον στόχο ΤΑΠΤΟΚ: διαφοροποίηση, προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.


Στοιχεία FLAG

Bytow Lake District FLAG (Pojezierze Bytowskie), Πολωνία (Επικεφαλής εταίρος)
biuro (at) rllgd-pb.pl
+48 598221259
www.rlgd-pb.pl
FLAG factsheet

Άλλοι εταίροι: Szczecin Lagoon FLAG (Zalew Szczecinski), Slowinska FLAG, North Kaszuby FLAG (Polnocnokaszubska), Kaszuby FLAG, Masurian Sea FLAG (Mazurskie Morze), Great Masurian Lakes FLAG (Wielkie Jeziora Mazurskie), Olsztyn Lake District FLAG (Pojezierze Olsztynskie), Vistula Lagoon FLAG (Zalew Wislany).


Συνολικό κόστος έργου και χρηματοδότηση

Συνολικό κόστος έργου
(επιμερισμένο μεταξύ των εννέα FLAG):

 €1 360 000
Επιδότηση FLAG (100% του συνολικού κόστους του έργου): €1 360 000
 - Συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΘΑ): €1 020 000
 - Άλλες κρατικές συνεισφορές (περιφερειακές): €340 000 


Στοιχεία έργου

  • Επίσημος τίτλος έργου στη γλώσσα του κράτους μέλους: Północny Szlak Rybacki
  • Επίσημος τίτλος έργου στα αγγλικά: Northern Fisheries Trail
  • Διάρκεια υλοποίησης: Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015
  • Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Οκτώβριος 2016

Ιστότοπος έργου


Λέξεις κλειδιά: συνεργασία των FLAG, αλιευτική κληρονομιά, διαφοροποίηση των αλιευτικών περιοχών.