Formulär för bevisupptagning (omarbetning)

Webbformulär för förordning nr 2020/1783

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

På grund av ett tekniskt problem rekommenderar vi att du just nu inte skriver ut genererade eller nerladdade pdf-filer med hjälp av Mozilla Firefox.