Tlačivá týkajúce sa vykonávania dôkazov (prepracované znenie)

Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2020/1783

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Z dôvodu technických problémov sa v súčasnosti neodporúča tlačiť súbory vo formáte PDF vygenerované alebo stiahnuté pomocou prehliadača Mozilla Firefox.