Bewijsverkrijging (herschikking) - Formulieren

Onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2020/1783

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Vanwege een technisch probleem is het op dit moment niet mogelijk pdf-bestanden te printen die zijn gegenereerd of gedownload met Mozilla Firefox.