Formoli ta’ kumpilazzjoni ta’ xhieda (riformulazzjoni)

Formoli online li jikkonċernaw ir-Regolament Nru 2020/1783

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti b’mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna tinkludi għodda ta’ tiftix biex jinstabu l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

Minħabba kwistjoni teknika, bħalissa mhuwiex rakkomandat li jiġu stampati files pdf iġġenerati jew iddawnlodjati bl-użu ta’ Mozilla Firefox.