Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija) veidlapas

Tiešsaistes veidlapas saistībā ar Regulu (ES) 2020/1783

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.

Tehnisku problēmu dēļ pašlaik nav ieteicams izdrukāt ar “Mozilla Firefox” ģenerētus vai lejupielādētus PDF failus.