Obrasci – izvođenje dokaza (preinaka)

Internetski obrasci iz Uredbe 2020/1783

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Trenutačno se zbog tehničkog problema ne preporučuje ispis generiranih ili preuzetih datoteka u PDF-u korištenjem preglednika Mozilla Firefox.