Todisteiden vastaanottamista koskevat lomakkeet (uudelleenlaadittu)

Asetukseen (EU) 2020/1783 liittyvät verkkolomakkeet

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Sivulla olevan hakutoiminnon avulla voi hakea ne toimivaltaiset viranomaiset, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.

Teknisen ongelman vuoksi ei toistaiseksi ole suositeltavaa tulostaa luotuja tai ladattuja pdf-tiedostoja Mozilla Firefox -selaimen kautta.