Формуляри за събиране на доказателства (преработен текст)

Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1783

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Поради технически проблем понастоящем не се препоръчва разпечатването на генерирани или изтеглени PDF файлове чрез Mozilla Firefox.