Obrazci za vročanje pisanj (prenovitev)

Spletni obrazci v zvezi z Uredbo št. 2020/1784

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Zaradi tehničnih težav trenutno ni priporočljivo tiskati ali prenašati ustvarjenih ali prenesenih datotek pdf z uporabo brskalnika Mozilla Firefox.