Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona) – formularze

Formularze online dotyczące rozporządzenia 2020/1784

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.

Ze względu na problem techniczny obecnie nie zaleca się drukowania wygenerowanych lub pobranych plików pdf przy użyciu Mozilla Firefox.