Dokumentų įteikimo formos (nauja redakcija)

Internetinės formos, susijusios su Reglamentu (ES) 2020/1784

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Dėl techninės problemos šiuo metu nerekomenduojama spausdinti sukurtų ar parsisiųstų pdf rinkmenų naudojant naršyklę „Mozilla Firefox“.