Dokumentide kättetoimetamise (uuesti sõnastatud) vormid

Määrusega nr 2020/1784 seotud veebivormid

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.

Tehnilise probleemi tõttu ei ole praegu soovitatav printida loodud või allalaaditud PDF-faile Mozilla Firefoxi kaudu.