Formularer vedrørende forkyndelse af dokumenter (omarbejdning)

Onlineformularer vedrørende forordning 2020/1784

Udfyldte formularer bør sendes til den relevante kompetente myndighed på den måde, som myndigheden ønsker. Yderligere oplysninger om, hvordan man kan kontakte de kompetente myndigheder, den relevante nationale lovgivning osv. findes i afsnittet om Det Europæiske Retlige Atlas . Denne side indeholder et søgeværktøj til at finde de kompetente myndigheder, som de udfyldte formularer skal sendes til.

På grund af tekniske problemer anbefales det i øjeblikket ikke at udskrive og downloade pdf-filer via Mozilla Firefox.