Doručování písemností (přepracované znění) formuláře

Online formuláře týkající se nařízení 2020/1784

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropský soudní atlas. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.

Kvůli technickému problému se v tuto chvíli nedoporučuje tisknout generované nebo stažené soubory PDF pomocí prohlížeče Mozilla Firefox.