[da] FORMULAR M - OPLYSNINGER FRA DET CENTRALE ORGAN/DEN KOMPETENTE MYNDIGHED VEDRØRENDE DIREKTE BEVISOPTAGELSE

 
1 Start 2 Step 2 3 Complete

FORMULAR M

  

OPLYSNINGER FRA DET CENTRALE ORGAN/DEN KOMPETENTE MYNDIGHED VEDRØRENDE DIREKTE BEVISOPTAGELSE
(artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

4. Det centrale organ/den kompetente myndighed

Find en kompetent domstol/myndighed

4.2. Adresse:

Download the blank form Load draft