[da] FORMULAR L - ANMODNING OM DIREKTE BEVISOPTAGELSE

 
1 Start 2 Step 2 3 Step 3 4 Step 4 5 Complete

FORMULAR L

  

ANMODNING OM DIREKTE BEVISOPTAGELSE
(artikel 19 og 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783. af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 19 og 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783. af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

3. Den anmodende ret

3.2. Adresse:

4. Den anmodede medlemsstats centrale organ/kompetente myndighed

Find en kompetent domstol/myndighed

4.2. Adresse:

Download den tomme formular Upload udkast