[da] FORMULAR K - UNDERRETNING OM EFTERKOMMELSEN AF ANMODNINGEN OM BEVISOPTAGELSE

 
1 Start 2 Step 2 3 Complete

FORMULAR K

  

UNDERRETNING OM EFTERKOMMELSEN AF ANMODNINGEN OM BEVISOPTAGELSE
(artikel 16 og 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 16 og 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Download the blank form Load draft