[cs] FORMULÁŘ J. ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ

 
1 Start 2 Complete

FORMULÁŘ J

  

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O INFORMACE O DORUČENÍ NEBO NEDORUČENÍ PÍSEMNOSTÍ
(čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (2))

čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. INFORMACE O STAVU DORUČENÍ PÍSEMNOSTI

List of options for <div></div>

List of options for <div></div>

List of options for <div></div>

List of options for <div></div>

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(2)Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1

Download the blank form Load draft