[cs] FORMULÁŘ D - ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM DOKAZOVÁNÍ

 
1 Start 2 Step 2 3 Complete

FORMULÁŘ D

  

ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ ZA ÚČELEM DOKAZOVÁNÍ
(článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Stáhnout prázdný formulář Načíst rozepsané