[en] Article 7(1)(b) - REQUEST TO DETERMINE THE ADDRESS OF THE PERSON TO BE SERVED (lv)

 
1 Start 2 Solis 2 3 Complete

LŪGUMS NOTEIKT TĀS PERSONAS ADRESI, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS

(7. panta 1. punkta b) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija)1

1. PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS:

1.3. Adrese:

2. LŪGUMA SAŅĒMĒJA IESTĀDE

2.2. Adrese:

3. ADRESĀTS / PERSONA, KURAI IZSNIEDZAMS DOKUMENTS:

3.2. Pēdējā(-s) zināmā(-s) adrese(-s)2:

List of options for <none>

Lejupielādēt tukšu veidlapu Ielādēt uzmetumu