[en] Article 7(1)(b) - REQUEST TO DETERMINE THE ADDRESS OF THE PERSON TO BE SERVED (cs)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Complete

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA

Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění)1

1. ŽADATEL:

1.3. Adresa:

2. DOŽÁDANÝ ORGÁN:

2.2. Adresa:

3. ADRESÁT / OSOBA, KTERÁ MÁ BÝT DORUČENO:

3.2. Poslední známá adresa (adresy)2:

List of options for <none>

Download the blank form Load draft