ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (mt)

 
1 Start 2 Stadju 2 3 Stadju 3 4 Complete

ANNESS VIII

ĊERTIFIKAT DWAR STRUMENT AWTENTIKU JEW FTEHIM DWAR DIVORZJU JEW SEPARAZZJONI LEGALI

(Il-punt (a) tal-Artikolu 66(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, biss jekk l-Istat Membru li jkun ta s-setgħa lill-awtorità pubblika jew lil awtorità oħra biex formalment tfassal jew tirreġistra l-istrument awtentiku jew tirreġistra l-ftehim, kellu ġurisdizzjoni skont it-Taqsima 1 tal-Kapitolu II tar-Regolament, kif indikat fil-punt 2, u jekk l-istrument awtentiku jew il-ftehim ikollu effett legali vinkolanti f’dak l-Istat Membru, kif indikat fil-punt 7.5 jew 8.4.

List of options for 1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

List of options for 2.   L-ISTAT MEMBRU TAL-ORIĠINI KELLU ĠURISDIZZJONI SKONT IT-TAQSIMA 1 TAL-KAPITOLU II TAR-REGOLAMENT*

3.   IL-QORTI JEW L-AWTORITÀ KOMPETENTI LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

3.3. Tel./fax/e-mail*

List of options for 4.   NATURA TAD-DOKUMENT*

List of options for 5.   SUĠĠETT TAL-ISTRUMENT AWTENTIKU JEW TAL-FTEHIM*

Download the blank form Illowdja l-abbozz