ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (lv)

 
1 Start 2 Solis 2 3 Solis 3 4 Complete

VIII PIELIKUMS

APLIECĪBA ATTIECĪBĀ UZ PUBLISKO AKTU VAI VIENOŠANOS PAR LAULĪBAS ŠĶIRŠANU VAI LAULĀTO ATŠĶIRŠANU

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 66. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

SVARĪGI

Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tikai tad, ja dalībvalstij, kura pilnvaroja publisku iestādi vai citu iestādi oficiāli sastādīt vai reģistrēt publisko aktu vai reģistrēt vienošanos, bija jurisdikcija saskaņā ar regulas II nodaļas 1. iedaļu, kā norādīts 2. punktā, un publiskais akts vai vienošanās ir ar saistošu juridisku spēku minētajā dalībvalstī, kā norādīts 7.5. vai 8.4. punktā.

List of options for 1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

List of options for 2.   IZCELSMES DALĪBVALSTIJ BIJA JURISDIKCIJA SASKAŅĀ AR REGULAS II NODAĻAS 1. IEDAĻU*

3.   TIESA VAI KOMPETENTĀ IESTĀDE, KAS IZDOD APLIECĪBU*

3.3. Tālr./fakss/e-pasts*

List of options for 4.   DOKUMENTA VEIDS*

List of options for 5.   PUBLISKĀ AKTA VAI VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS*

Lejupielādēt tukšu veidlapu Ielādēt uzmetumu