ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 Complete

VIII PRIEDAS

PAŽYMA DĖL AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO ARBA SEPARACIJOS

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 66 straipsnio 1 dalies a punktas)

SVARBU

Pažyma šalies prašymu išduodama tik tuo atveju, jei valstybė narė, įgaliojusi valdžios instituciją ar kitą instituciją formaliai parengti ar užregistruoti autentišką dokumentą arba užregistruoti susitarimą, turėjo jurisdikciją pagal Reglamento II skyriaus 1 skirsnį, kaip nurodyta 2 punkte, o autentiškas dokumentas ar susitarimas turi privalomą teisinę galią toje valstybėje narėje, kaip nurodyta 7.5 arba 8.4 punkte.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

List of options for 2.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ TURĖJO JURISDIKCIJĄ PAGAL REGLAMENTO II SKYRIAUS 1 SKIRSNĮ*

3.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS ARBA KOMPETENTINGA INSTITUCIJA*

3.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

List of options for 4.   DOKUMENTO POBŪDIS*

List of options for 5.   AUTENTIŠKO DOKUMENTO ARBA SUSITARIMO OBJEKTAS*

Atsisiųsti tuščią formą Įkelti juodraštį