ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (fi)

 
1 Start 2 Vaihe 2 3 Vaihe 3 4 Complete

LIITE VIII

AVIO- TAI ASUMUSEROON LIITTYVÄÄ VIRALLISTA ASIAKIRJAA TAI SOPIMUSTA KOSKEVA TODISTUS

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 66 artiklan 1 kohdan a alakohta)

TÄRKEÄÄ

Todistus annetaan osapuolen pyynnöstä ainoastaan, jos jäsenvaltio, joka valtuutti viranomaisen tai muun virallisen tahon laatimaan tai rekisteröimään virallisen asiakirjan tai rekisteröimään sopimuksen, oli asetuksen II luvun 1 jakson mukaan toimivaltainen jäljempänä olevan kohdan 2 mukaisesti ja jos virallisella asiakirjalla tai sopimuksella on sitova oikeusvaikutus kyseisessä jäsenvaltiossa jäljempänä olevan kohdan 7.5 tai 8.4 mukaisesti.

List of options for 1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

List of options for 2.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO OLI ASETUKSEN II LUVUN 1 JAKSON MUKAAN TOIMIVALTAINEN*

3.   TODISTUKSEN ANTAVA TUOMIOISTUIN TAI TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN*

3.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

List of options for 4.   ASIAKIRJAN LUONNE*

List of options for 5.   VIRALLISEN ASIAKIRJAN TAI SOPIMUKSEN TARKOITUS*

Lataa tyhjä lomake Lataa luonnos