ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (et)

 
1 Start 2 Samm 2 3 Samm 2 4 Complete

VIII LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHUTUST JA LAHUSELU KÄSITLEVAT AMETLIKKU DOKUMENTI VÕI KOKKULEPET

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 66 lõike 1 punkt a).

OLULINE

Tõend väljastatakse poole taotlusel ainult juhul, kui liikmesriigil, kes volitas avalik-õigusliku asutuse või muu asutuse ametlikult koostama või registreerima ametlikku dokumenti või registreerima kokkuleppe, oli määruse II peatüki 1. jao alusel kohtualluvus, nagu on osutatud punktis 2, ning ametlikul dokumendil või kokkuleppel on selles liikmesriigis siduv õiguslik mõju, nagu on osutatud punktis 7.5 või 8.4.

List of options for 1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

List of options for 2.   PÄRITOLULIIKMESRIIGIL OLI MÄÄRUSE II PEATÜKI 1. JAO ALUSEL KOHTUALLUVUS*

3.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS VÕI PÄDEV ASUTUS*

3.3. Telefon/faks/e-post*

List of options for 4.   DOKUMENDI LIIK*

List of options for 5.   AMETLIKU DOKUMENDI VÕI KOKKULEPPE ESE*

Laadige alla tühi vorm Laadige mustand üles