ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (cs)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Complete

PŘÍLOHA VIII

OSVĚDČENÍ O VEŘEJNÉ LISTINĚ NEBO DOHODĚ O ROZVODU NEBO ROZLUCE

(Článek 66 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení se vydává na návrh strany, pouze pokud členský stát, který pověřil veřejný nebo jiný orgán formálním vyhotovením nebo registrací veřejné listiny nebo registrací dohody, je příslušný podle oddílu I kapitoly II tohoto nařízení, jak je uvedeno v bodě 2, a veřejná listina nebo dohoda má v daném členském státě závazné právní účinky, jak je uvedeno v bodech 7.5 nebo 8.4.

List of options for 1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

List of options for 2.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU JE PŘÍSLUŠNÝ PODLE ODDÍLU 1 KAPITOLY II NAŘÍZENÍ*

3.   SOUD NEBO PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ*

3.3. Telefon/fax/e-mail*

List of options for 4.   POVAHA PÍSEMNOSTI*

List of options for 5.   PŘEDMĚT VEŘEJNÉ LISTINY NEBO DOHODY*

Stáhnout prázdný formulář Načíst rozepsané