ANNEX VII - CERTIFICATE CONCERNING THE LACK OR LIMITATION OF ENFORCEABILITY OF CERTAIN DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS OR ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD WHICH HAVE BEEN CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 47 OF THE REGULATION (ro)

 
1 Start 2 Etapa 2 3 Complete

ANEXA VII

CERTIFICAT REFERITOR LA LIPSA SAU LIMITAREA FORȚEI EXECUTORII A ANUMITOR HOTĂRÂRI PRIN CARE SE ACORDĂ DREPTUL DE VIZITĂ SAU CARE IMPLICĂ ÎNAPOIEREA COPILULUI, CARE AU FOST CERTIFICATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 47 DIN REGULAMENT

[articolul 49 din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (1)]

IMPORTANT A se elibera, la cerere, dacă și în măsura în care o hotărâre certificată în conformitate cu articolul 47 din regulament a încetat să mai fie executorie sau a cărei putere executorie a fost suspendată sau limitată în statul membru de origine.

List of options for 1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE* (2)

2.   INSTANȚA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

 

3.   HOTĂRÂREA CARE A ÎNCETAT SĂ MAI FIE EXECUTORIE SAU A CĂREI PUTERE EXECUTORIE A FOST SUSPENDATĂ SAU LIMITATĂ*

3.1.   Instanța care a pronunțat hotărârea (dacă este diferită de cea de la punctul 2)

3.1.3. Telefon/Fax/adresă electronică

3.2.   Detaliile hotărârii*

3.3.   Detaliile certificatului inițial

List of options for 3.3.2. Certificat în conformitate cu

Download the blank form Load draft