ANNEX VII - CERTIFICATE CONCERNING THE LACK OR LIMITATION OF ENFORCEABILITY OF CERTAIN DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS OR ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD WHICH HAVE BEEN CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 47 OF THE REGULATION (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Complete

BIJLAGE VII

CERTIFICAAT BETREFFENDE DE NIET-UITVOERBAARHEID OF BEPERKTE UITVOERBAARHEID VAN BEPAALDE BESLISSINGEN WAARBIJ OMGANGSRECHT WORDT VERLEEND OF DIE DE TERUGKEER VAN HET KIND MET ZICH MEEBRENGEN EN WAARVOOR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 47 VAN DE VERORDENING EEN CERTIFICAAT IS AFGEGEVEN

(Artikel 49 van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK Af te geven, op verzoek, indien en voor zover een beslissing waarvoor overeenkomstig artikel 47 van de verordening een certificaat is afgegeven, niet meer uitvoerbaar is of waarvan de uitvoerbaarheid is geschorst of beperkt in de lidstaat van herkomst.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

 

3.   BESLISSING DIE NIET MEER UITVOERBAAR IS OF WAARVAN DE UITVOERBAARHEID IS GESCHORST OF BEPERKT*

3.1.   Gerecht dat de beslissing heeft gegeven (indien afwijkend van punt 2)

3.1.3. Tel./fax/e-mail

3.2.   Gegevens over de beslissing*

3.3.   Gegevens over het oorspronkelijke certificaat

List of options for 3.3.2. Certificaat in overeenstemming met

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden