ANNEX VII - CERTIFICATE CONCERNING THE LACK OR LIMITATION OF ENFORCEABILITY OF CERTAIN DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS OR ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD WHICH HAVE BEEN CERTIFIED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 47 OF THE REGULATION (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 Complete

VII PRIEDAS

PAŽYMA DĖL TAM TIKRŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS SUTEIKIAMOS BENDRAVIMO TEISĖS ARBA KURIUOSE NUMATYTAS VAIKO GRĄŽINIMAS, DĖL KURIŲ PATEIKTA PAŽYMA PAGAL REGLAMENTO 47 STRAIPSNĮ, NEVYKDYTINUMO ARBA RIBOTO VYKDYTINUMO

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 49 straipsnis)

SVARBU Pažyma išduodama gavus prašymą, jeigu ir tokiu mastu, kokiu sprendimas, dėl kurio išduota pažyma pagal Reglamento 47 straipsnį, tapo nevykdytinas arba jo vykdytinumas buvo sustabdytas arba apribotas kilmės valstybėje narėje.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas/faksas/elektroninis paštas*

 

3.   SPRENDIMAS, KURIS TAPO NEVYKDYTINAS ARBA KURIO VYKDYTINUMAS BUVO SUSTABDYTAS ARBA APRIBOTAS*

3.1.   Sprendimą priėmęs teismas (jeigu kitas nei nurodyta 2 punkte)

3.1.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas

3.2.   Duomenys apie sprendimą*

3.3.   Duomenys apie pirminę pažymą

List of options for 3.3.2. Pažyma pagal

Download the blank form Load draft