ANNEX VI - CERTIFICATE CONCERNING CERTAIN DECISIONS ON THE SUBSTANCE OF RIGHTS OF CUSTODY GIVEN PURSUANT TO ARTICLE 29(6) OF THE REGULATION AND ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Steg 4 5 Steg 5 6 Steg 6 7 Steg 7 8 Complete

BILAGA VI

 

INTYG OM VISSA AVGÖRANDEN GÄLLANDE VÅRDNADEN I SAK SOM MEDDELATS ENLIGT ARTIKEL 29.6 I FÖRORDNINGEN OCH SOM MEDFÖR ATT BARNET SKA ÅTERLÄMNAS

(Artikel 29.6, artikel 42.l b och artikel 47.1 b i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas av den domstol som meddelat avgörandet enligt artikel 29.6 om avgörandet medför att barnet ska återlämnas och endast om villkoren i artikel 47.3 och 47.4 i förordningen, vilka anges nedan i punkterna 11–15, är uppfyllda. Om inte, ska bilaga III till förordningen användas.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DEN DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET OCH SOM UTFÄRDAR INTYGET*

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   AVGÖRANDE*

Download the blank form Load draft