ANNEX VI - CERTIFICATE CONCERNING CERTAIN DECISIONS ON THE SUBSTANCE OF RIGHTS OF CUSTODY GIVEN PURSUANT TO ARTICLE 29(6) OF THE REGULATION AND ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Stap 4 5 Stap 5 6 Stap 6 7 Stap 7 8 Complete

BIJLAGE VI

 

CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 6, VAN DE VERORDENING, GEGEVEN BESLISSINGEN TEN GRONDE BETREFFENDE HET GEZAGSRECHT DIE DE TERUGKEER VAN HET KIND MET ZICH MEEBRENGEN

(Artikel 29, lid 6, artikel 42, lid 1, onder b), en artikel 47, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, door het gerecht dat de beslissing krachtens artikel 29, lid 6, heeft gegeven, voor zover die beslissing de terugkeer van het kind met zich meebrengt, enkel indien de voorwaarden van artikel 47, leden 3 en 4, van de verordening , zoals aangegeven in de punten 11 tot en met 15, zijn vervuld. Zo niet, dient bijlage III van de verordening te worden gebruikt.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN EN HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   BESLISSING*

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden