ANNEX VI - CERTIFICATE CONCERNING CERTAIN DECISIONS ON THE SUBSTANCE OF RIGHTS OF CUSTODY GIVEN PURSUANT TO ARTICLE 29(6) OF THE REGULATION AND ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 4 Žingsnis 5 5 Žingsnis 6 6 Žingsnis 7 7 Žingsnis 8 Complete

VI PRIEDAS

 

PAŽYMA DĖL TAM TIKRŲ PAGAL REGLAMENTO 29 STRAIPSNIO 6 DALĮ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ DĖL GLOBOS ESMĖS, KURIUOSE NUMATYTAS VAIKO GRĄŽINIMAS

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 29 straipsnio 6 dalis, 42 straipsnio 1 dalies b punktas ir 47 straipsnio 1 dalies b punktas)

SVARBU

Pažymą proceso šalies prašymu išduoda teismas, priėmęs sprendimą pagal 29 straipsnio 6 dalį, jei šiame sprendime yra numatytas vaiko grąžinimas ir tik jei įvykdytos Reglamento 47 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos sąlygos, kaip nurodyta 11–15 punktuose. Jei ne, turėtų būti naudojamas Reglamento III priedas.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS IR PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMAS*

Download the blank form Load draft