ANNEX VI - CERTIFICATE CONCERNING CERTAIN DECISIONS ON THE SUBSTANCE OF RIGHTS OF CUSTODY GIVEN PURSUANT TO ARTICLE 29(6) OF THE REGULATION AND ENTAILING THE RETURN OF THE CHILD (hr)

 
1 Start 2 Faza 2 3 Faza 3 4 Faza 4 5 Faza 5 6 Faza 6 7 Faza 7 8 Complete

PRILOG VI.

 

POTVRDA O ODREĐENIM ODLUKAMA O MERITUMU PRAVA NA SKRB DONESENIMA NA TEMELJU ČLANKA 29. STAVKA 6. UREDBE KOJIMA SE PODRAZUMIJEVA POVRATAK DJETETA

(članak 29. stavak 6., članak 42. stavak 1. točka (b) i članak 47. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1))

VAŽNO

Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, sud koji je donio odluku na temelju članka 29. stavka 6. u mjeri u kojoj ta odluka podrazumijeva povratak djeteta i samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 47. stavaka 3. i 4. Uredbe, kako je navedeno u točkama od 11. do 15. U suprotnom potrebno je koristiti se Prilogom III. Uredbi

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (<sup>2</sup>)

2.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU I IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   ODLUKA*

Download the blank form Load draft