ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (sv)

 
1 Start 2 Steg 2 3 Steg 3 4 Steg 4 5 Steg 5 6 Steg 6 7 Complete

BILAGA V

(Artikel 42.1 a och artikel 47.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

(Artikel 42.1 a och artikel 47.1 a i rådets förordning (EU) 2019/1111 )

INTYG OM VISSA AVGÖRANDEN SOM BEVILJAR UMGÄNGE

VIKTIGT Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet endast om villkoren i artikel 47.3 i förordningen, vilka anges i punkterna 11–14, är uppfyllda. Annars ska bilaga III till förordningen användas.

List of options for 1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DEN DOMSTOL SOM HAR MEDDELAT AVGÖRANDET OCH SOM UTFÄRDAR INTYGET*

2.3 Tfn, fax, e-post*

3.   AVGÖRANDE*

Download the blank form Hämta utkast