ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (sl)

 
1 Start 2 Korak 2 3 Korak 3 4 Korak 4 5 Korak 5 6 Korak 6 7 Complete

PRILOGA V

(Točka (a) člena 42(1) in točka (a) člena 47(1) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (1))

(Točka (a) člena 42 in točka (a) člena 47 Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 )

POTRDILO O NEKATERIH ODLOČBAH O PRAVICAH DO STIKOV

POMEMBNO To potrdilo na podlagi zahtevka stranke izda sodišče, ki je izdalo odločbo, vendar le, če so izpolnjeni pogoji iz točk 11 do 14, ki jih določa člen 47(3) Uredbe Če pogoji niso izpolnjeni, je treba uporabiti Prilogo III Uredbe.

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA* (2)

2.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO IN IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   ODLOČBA*

Prenesi prazen obrazec Naloži osnutek