ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (nl)

 
1 Start 2 Stap 2 3 Stap 3 4 Stap 4 5 Stap 5 6 Stap 6 7 Complete

BIJLAGE V

(Artikel 42, lid 1, onder a), en artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

(Artikel 42, lid 1, onder a), en artikel 47, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad )

CERTIFICAAT BETREFFENDE BEPAALDE BESLISSINGEN WAARBIJ OMGANGSRECHT WORDT VERLEEND

BELANGRIJK Af te geven, op verzoek van een partij, door het gerecht dat de beslissing heeft gegeven, enkel indien de voorwaarden van artikel 47, lid 3, van de verordening , zoals aangegeven in de punten 11 tot en met 14, zijn vervuld. Zo niet, dient bijlage III van de verordening te worden gebruikt.

List of options for 1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT GEGEVEN EN HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   BESLISSING*

Blanco formulier downloaden Voorlopige versie uploaden