ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (lv)

 
1 Start 2 Solis 2 3 Solis 3 4 Solis 4 5 Solis 5 6 Solis 6 7 Complete

V PIELIKUMS

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (1) 42. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111  42. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 47. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

APLIECĪBA ATSEVIŠĶIEM LĒMUMIEM, AR KURIEM PIEŠĶIR SASKARSMES TIESĪBAS

SVARĪGI Pēc kādas puses pieteikuma šī apliecība jāizdod tiesai, kura pieņēmusi lēmumu, tikai tad, ja ir izpildīti regulas 47. panta 3. punkta nosacījumi, kā norādīts 11. līdz 14. punktā. Ja tie nav izpildīti, būtu jāizmanto regulas III pielikums.

List of options for 1.   IZCELSMES DALĪBVALSTS* (2)

2.   TIESA, KAS PIEŅĒMA LĒMUMU UN IZDOD APLIECĪBU*

2.3. Tālr./fakss/e-pasts*

3.   LĒMUMS*

Lejupielādēt tukšu veidlapu Ielādēt uzmetumu