ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (lt)

 
1 Start 2 2 Žingsnis 3 3 Žingsnis 4 4 Žingsnis 5 5 Žingsnis 6 6 Žingsnis 7 Complete

V PRIEDAS

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (1) 42 straipsnio 1 dalies a punktas ir 47 straipsnio 1 dalies a punktas)

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111  42 straipsnio 1 dalies a punktas ir 47 straipsnio 1 dalies a punktas)

PAŽYMA DĖL TAM TIKRŲ SPRENDIMŲ, KURIAIS SUTEIKIAMOS BENDRAVIMO TEISĖS

SVARBU Pažymą proceso šalies prašymu išduoda sprendimą priėmęs teismas, tik jei įvykdytos Reglamento 47 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos, kaip nurodyta 11–14 punktuose. Jei ne, turėtų būti naudojamas Reglamento III priedas.

List of options for 1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ* (2)

2.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS IR PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas/faksas/elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMAS*

Atsisiųsti tuščią formą Įkelti juodraštį