ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (hr)

 
1 Start 2 Faza 2 3 Faza 3 4 Faza 4 5 Faza 5 6 Faza 6 7 Complete

PRILOG V.

(članak 42. stavak 1. točka (a) i članak 47. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (1))

(članak 42. stavak 1. točka (a) i članak 47. stavak 1. točka (a) Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 )

POTVRDA O ODREĐENIM ODLUKAMA KOJIMA SE ODOBRAVA PRAVO NA KONTAKT

VAŽNO Potvrdu izdaje, na zahtjev stranke, sud koji je donio odluku samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 47. stavka 3. Uredbe, kako je navedeno u točkama od 11. do 14.. U suprotnom potrebno je koristiti se Prilogom III. Uredbi

List of options for 1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA* (2)

2.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU I IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   ODLUKA*

Preuzmite prazan obrazac Učitaj nacrt