ANNEX V - CERTIFICATE CONCERNING DECISIONS GRANTING RIGHTS OF ACCESS (fi)

 
1 Start 2 Vaihe 2 3 Vaihe 3 4 Vaihe 4 5 Vaihe 5 6 Vaihe 6 7 Complete

LIITE V

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 42 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 47 artiklan 1 kohdan a alakohta)

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111  42 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 47 artiklan 1 kohdan a alakohta)

TODISTUS, JOKA KOSKEE TIETTYJÄ TAPAAMISOIKEUKSISTA ANNETTUJA PÄÄTÖKSIÄ

TÄRKEÄÄ Päätöksen antanut tuomioistuin antaa tämän todistuksen osapuolen pyynnöstä ainoastaan, jos asetuksen 47 artiklan 3 kohdan edellytykset täyttyvät kohdissa 11–14 mainitulla tavalla. Muussa tapauksessa käytetään asetuksen liitettä III.

List of options for 1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TUOMIOISTUIN, JOKA ANTOI PÄÄTÖKSEN JA ANTAA TODISTUKSEN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖS*

Lataa tyhjä lomake Lataa luonnos